Rohy

Kategórií: Značka:

Popis

Rohy môžeme podľa prevedenia rozdeliť na dva veľké skupiny a to na rohy vonkajšie (rohy) a rohy vnútorné (kúty). O tom, z ktorej skupiny roh je, rozhoduje umiestnenie návalky. Preto není možné k príkladu roh vonkajší obrátiť a prehlásiť za roh vnútorný.