Odskok

Kategórií:

Popis

Nie vždy sú štandardné rozmery kolien dostatočné a stane sa, že je potreba preklenúť väčšiu vzdialenosť, prípadne nejakú prekážku brániacu priamemu napojeniu jednotlivých dielov odkvapového systému. V tomto prípade sa použije odskok.