Kotlíky

Kategórií:

Popis

Kotlíky slúžia k spojeniu žľabov a zvodov. Je to miesto, kde stekajúca voda zo strechy prechádza zo žľabov do zvodu. Je dôležité ešte pred nákupom dobre naplánovať a spočítať, koľko vody zo strechy môže stiecť a podľa toho naplánovať počet odtokových miest žľabov.