Objímky

Popis

Každý zvod je potrebné k stene spoľahlivým spôsobom ukotviť. K tomuto účelu slúži objímka, ktorá nielen pridržiava zvodové rúry u steny, ale súčasne zaisťuje, aby sa jednotlivé kusy zvodov v spojoch nerozpojili.