ESA, EZA-P, EHA-P na zmenu uhla montáže okna

Konštrukcia lemovania

Lemovanie pozostáva zo štyroch základných častí (dolná časť, dve bočné a horná časť). Dolná časť lemovania je prispôsobená použitému typu strešnej krytiny. Horná a bočné časti lemovania majú prilepená tepelnoizolačný materiál. V sade sa nachádzajú špeciálne uholníky, vďaka krotým sa získava zmenený uhol sklonu okna vzhľadom k ploche strechy. Lemovania typu EZA-P a EHA-P majú pripevnené tesniace kliny, ktoré chránia pred nahromadením lístia, nečistôt a snehu. Drážka na odvod vody v hornej časti lemovania má odvádzať kondenzát mimo okna.

Popis

Lemovanie EA sa používa na tesné prepojenie okna v krytine s malým sklonom – už od 10°. Umožňuje zvýšenie sklonu montáže okna vzhľadom ku pôvodnej strešnej krytine o 10°. Používa sa pri manzardových typoch striech a pri adaptácii nízkeho sklonu podkrovia za účelom zväčšenia priestoru v miestnosti. Štandardne je prispôsobené na montáž samostatného okna. Je dostupné aj v modulovej verzii pre horizontálne zostavy okien so vzdialenosťou 20 cm medzi oknami zostavy.

 

 

Lemovanie je dostupné v troch verziách, ktoré umožňujú namontovať okno v rôznych typoch strešnej krytiny:

  • Lemovanie ESA – ploché krytiny – hrúbka krytiny 10 mm (2 x 5 mm): šupinové krytiny, bobrovka, šindeľ.
  • Lemovanie EZA-P – profilované krytiny do 45 mm: škridla, profilovaný plech.
  • Lemovanie EHA-P – vysoko profilované krytiny do 90 mm: škridla, vysoko profilovaný plech.

 

Rozsah montáže v strechách so sklonom od 10° do 75°.