EGV pre hrubé šupinové krytiny

Konštrukcia lemovania

Lemovanie pozostáva z dolnej časti, dvoch bočných (ktorých počet závisí od výšky okna) a z hornej časti. Bočné časti sa skladajú postupne, súčasne s jednotlivými radmi krytiny. Prvé dve modulové časti sú vyrobené z mäkkého plechu, vďaka čomu je možné ich samostatne ohnúť a veľmi dobre prispôsobiť strešnej krytine. V spodnej časti je aplikovaná butylová lepiaca páska pre tesné spojenie s krytinou. Štandardne je lemovanie vybavené drážkou na odvod kondenzátu a vody mimo okna.

Popis

Lemovanie EG umožňuje tesné spojenie okna s hrubými  šupinovými krytinami typu bobrovka s hrúbkou krytiny 24 ÷ 32 mm 2 x (12 ÷ 16 mm).

Štandardne je prispôsobené na montáž jedného samostatného okna v ploche strechy. Existuje aj v modulovej verzii pre zostavy okien horizontálne, zvislé a v blokoch.

Lemovanie je dostupné aj vo verzii, ktorá umožňuje montáž okna v hĺbke V (0) – verzia lemovania EGV.

 

Rozsah montáže v strechách so sklonom od 25° do 90°.