Steinbrück

Popis

Tvarovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje.

Steinbrück je možné kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania, čo predstavuje výrazné zníženie nákladov.

TONDACH® Steinbrück

Celková dĺžka cca. 40,0 cm
Celková šírka cca. 22,0 cm
Krycia dĺžka cca. 28,0 – 31,0 cm
Krycia šírka cca. 20,0 cm
Hmotnosť cca. 2,9 kg/ks
Spotreba cca. 16,1 – 17,9 ks/m2
Odporúčané latovanie cca. 31,0 cm
Ukladanie na väzbu
Bezpečný sklon strechy od 35°
s tesným podstreším od 30°
s vodotesným podstreším od 25°